Vyhláška č. 49/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov.

Čiastka 18/1969
Platnosť od 31.05.1969 do01.03.1971
Účinnosť od 01.09.1969 do01.03.1971
Zrušený 11/1971 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1969 - 01.03.1971