Rozhodnutie č. 31/1969 Zb.Rozhodnutie prezidenta republiky o dojednávaní medzinárodných zmlúv.

Čiastka 11/1969
Platnosť od 17.04.1969
Účinnosť od 24.03.1969

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.03.1969 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.03.1969