Vyhláška č. 29/1969 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Západoslovenskom kraji ako stavebný úrad

Čiastka 10/1969
Platnosť od 15.04.1969
Účinnosť od 01.01.1969