Vyhláška č. 183/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o výkupe surového dreva a ochrane stromov rastúcich mimo lesa.

Čiastka 53/1969
Platnosť od 30.12.1969 do31.12.1977
Účinnosť od 01.01.1970 do31.12.1977
Zrušený 101/1977 Zb.