Vyhláška č. 182/1969 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení.

Čiastka 53/1969
Platnosť od 30.12.1969 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1970 do31.12.1975
Zrušený 111/1975 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1970 - 31.12.1975

Pôvodný predpis

30.12.1969