Nariadenie vlády č. 180/1969 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel.

(v znení č. 170/1973 Zb., 337/1990 Zb.)

Čiastka 52/1969
Platnosť od 30.12.1969 do31.12.1992
Účinnosť od 01.09.1990 do31.12.1992
Zrušený 13/1993 Z. z.