Ústavný zákon č. 155/1969 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ôsma hlava ústavy

(v znení č. 326/1991 Zb., 493/1992 Zb.)

Čiastka 48/1969
Platnosť od 23.12.1969
Účinnosť od 29.10.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.10.1992 493/1992 Zb. Aktuálne znenie
01.09.1991 - 28.10.1992 326/1991 Zb.
01.01.1970 - 31.08.1991

Pôvodný predpis

23.12.1969