Zákon č. 153/1969 Zb.Zákon ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce.

Čiastka 47/1969
Platnosť od 23.12.1969 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1970 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1970 - 31.03.2002

Pôvodný predpis

23.12.1969