Vyhláška č. 125/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Čiastka 41/1969
Platnosť od 10.11.1969 do28.12.1999
Účinnosť od 25.11.1969 do28.12.1999
Zrušený 106/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 25 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 2. septembrom 1969.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.11.1969 - 28.12.1999