Vyhláška č. 12/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)

(v znení č. 6/1976 Zb., 17/1980 Zb.)

Čiastka 5/1969
Platnosť od 25.02.1969 do05.07.1989
Účinnosť od 01.01.1980 do05.07.1989
Zrušený 101/1989 Zb.
Redakčná poznámka

Všeobecné podmienky nadobudli pre Československú socialistickú republiku platnosť dňom ratifikácie.