Nariadenie vlády č. 99/1968 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestného titulu „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR"

Čiastka 28/1968
Platnosť od 11.07.1968 do14.10.1990
Účinnosť od 11.07.1968 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.07.1968 - 14.10.1990

Pôvodný predpis

11.07.1968