Nariadenie č. 98/1968 Zb.Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriaďovaní odborov národných výborov v hlavnom meste Slovenska Bratislave

Čiastka 28/1968
Platnosť od 11.07.1968 do31.12.1971
Účinnosť od 11.07.1968 do31.12.1971
Zrušený 136/1971 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.07.1968 - 31.12.1971