Vyhláška č. 92/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb. a č. 117/1967 Zb.

Čiastka 27/1968
Platnosť od 01.07.1968 do31.08.1994
Účinnosť od 01.07.1968 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1968 - 31.08.1994

Pôvodný predpis

01.07.1968