Zákon č. 89/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov a zákon o sociálnom zabezpečení

(v znení č. 121/1975 Zb.(nepriamo))

Čiastka 27/1968
Platnosť od 01.07.1968 do31.08.1994
Účinnosť od 01.01.1976 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.