Zákon č. 85/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o komisiách ľudovej kontroly a zákon o národných výboroch

(v znení č. 103/1971 Zb.(nepriamo))

Čiastka 26/1968
Platnosť od 28.06.1968 do23.11.1990
Účinnosť od 20.10.1971 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.