Ústavný zákon č. 83/1968 Zb.Ústavný zákon o skončení volebného obdobia národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady

Čiastka 26/1968
Platnosť od 28.06.1968 do14.10.1969
Účinnosť od 01.07.1968 do14.10.1969
Zrušený 117/1969 Zb.

OBSAH