Ústavný zákon č. 81/1968 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov

(v znení č. 57/1969 Zb.)

Čiastka 26/1968
Platnosť od 28.06.1968 do31.12.1969
Účinnosť od 01.07.1969 do31.12.1969
Zrušený 155/1969 Zb.