Ústavný zákon č. 81/1968 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov

(v znení č. 57/1969 Zb.)

Čiastka 26/1968
Platnosť od 28.06.1968 do31.12.1969
Účinnosť od 01.07.1969 do31.12.1969
Zrušený 155/1969 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1969 - 31.12.1969 57/1969 Zb.
28.06.1968 - 30.06.1969

Pôvodný predpis

28.06.1968