Opatrenie č. 80/1968 Zb.Opatrenie Ministerstva školstva, ktorým sa vyhlasuje zrušenie zásad pe rozmiestňovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium

Čiastka 25/1968
Platnosť od 24.06.1968
Účinnosť od 24.06.1968