Vyhláška č. 79/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1966 Zb. o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl

Čiastka 25/1968
Platnosť od 24.06.1968 do31.08.1980
Účinnosť od 24.06.1968 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.06.1968 - 31.08.1980