Nariadenie vlády č. 70/1968 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom

Čiastka 23/1968
Platnosť od 19.06.1968 do19.11.1992
Účinnosť od 29.05.1990 do19.11.1992
Zrušený 522/1992 Zb.

OBSAH