Vyhláška č. 67/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách a precestovacích víz

Čiastka 22/1968
Platnosť od 18.06.1968 do04.09.1991
Účinnosť od 03.07.1968 do04.09.1991
Zrušený 371/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 Dohoda nadobudla platnosť 27. májom 1968.