Vyhláška č. 66/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1967 Zb. o určení Exica, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Čiastka 22/1968
Platnosť od 18.06.1968
Účinnosť od 18.06.1968

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.06.1968 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.06.1968