Nariadenie vlády č. 64/1968 Zb.Vládne nariadenie o dodatkovom odvode zo stavebnej činnosti

Čiastka 22/1968
Platnosť od 18.06.1968 do31.12.1968
Účinnosť od 18.06.1968 do31.12.1968