Vyhláška č. 63/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom

Čiastka 21/1968
Platnosť od 10.06.1968 do31.03.2002
Účinnosť od 16.01.1992 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená vyhláškou MPSV ČR č. 497/2000 Sb. s účinnosťou od 1. januára 2001.