Vyhláška č. 62/1968 Zb.Vyhláška ministerstiev národnej obrany, vnútra a zdravotníctva o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti v ozbrojených silách a v Zbore národnej bezpečnosti a o súčinnosti orgánov štátnej zdravotníckej správy pri poskytovaní tejto starostlivosti (liečebný poriadok)

Čiastka 20/1968
Platnosť od 21.05.1968
Najbližšie účinné znenie 01.06.1968

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1968 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.05.1968