Vyhláška č. 61/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa menia smernice ÚRO pre uzavieranie, registráciu a kontrolu kolektívnych zmlúv uverejnené vyhláškou č. 3/1967 Zb.

Čiastka 20/1968
Platnosť od 21.05.1968 do29.09.1968
Účinnosť od 21.05.1968 do29.09.1968
Zrušený 133/1968 Zb.