Vyhláška č. 60/1968 Zb.Vyhláška Ministra zahraničných vecí o Veterinárnom dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Čiastka 20/1968
Platnosť od 21.05.1968
Účinnosť od 05.06.1968
Redakčná poznámka

Dohovor podľa svojho článku 9 nadobudol platnosť 10. novembrom 1967.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.06.1968 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.05.1968