Uznesenie č. 6/1968 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov

Čiastka 2/1968
Platnosť od 12.01.1968 do28.04.1968
Zrušený 52/1968 Zb.