Vyhláška č. 56/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom

Čiastka 19/1968
Platnosť od 13.05.1968 do07.02.2002
Účinnosť od 28.05.1968 do07.02.2002
Zrušený 242/2002 Z. z.