Nariadenie vlády č. 54/1968 Zb.Vládne nariadenie o zmene názvov niektorých fakúlt

Čiastka 17/1968
Platnosť od 29.04.1968
Účinnosť od 29.04.1968

OBSAH