Vyhláška č. 51/1968 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných mincí

Čiastka 16/1968
Platnosť od 24.04.1968 do29.09.2000
Účinnosť od 24.04.1968 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.