Vyhláška č. 50/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnom dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Čiastka 16/1968
Platnosť od 24.04.1968 do26.06.1972
Účinnosť od 09.05.1968 do26.06.1972
Zrušený 72/1972 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho odseku 9 nadobudlo Dojednanie platnosť 1. januárom 1968.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.05.1968 - 26.06.1972

Pôvodný predpis

24.04.1968