Vyhláška č. 5/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckeho kráľovstva

Čiastka 1/1968
Platnosť od 11.01.1968 do24.05.1998
Účinnosť od 26.01.1968 do24.05.1998
Zrušený 73/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 Dohoda vstúpila v platnosť 2. októbrom 1967.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.01.1968 - 24.05.1998

Pôvodný predpis

11.01.1968