Vyhláška č. 48/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v súvislosti s 9. májom 1968

Čiastka 15/1968
Platnosť od 10.04.1968 do31.12.1968
Účinnosť od 10.04.1968 do31.12.1968