Vyhláška č. 37/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov

Čiastka 11/1968
Platnosť od 20.03.1968 do01.03.1971
Účinnosť od 01.09.1968 do01.03.1971
Zrušený 11/1971 Zb.

OBSAH