Nariadenie vlády č. 36/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa

Čiastka 11/1968
Platnosť od 20.03.1968
Najbližšie účinné znenie 20.03.1968