Nariadenie vlády č. 36/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa

Čiastka 11/1968
Platnosť od 20.03.1968
Najbližšie účinné znenie 20.03.1968

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.07.1968 104/1968 Zb. Aktuálne znenie
20.03.1968 - 23.07.1968

Pôvodný predpis

20.03.1968