Nariadenie vlády č. 36/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa

(v znení č. 104/1968 Zb.)

Čiastka 11/1968
Platnosť od 20.03.1968
Účinnosť od 24.07.1968