Vyhláška č. 34/1968 Zb.Vyhláška ministra ťažkého priemyslu, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy

Čiastka 10/1968
Platnosť od 09.03.1968 do30.12.1992
Účinnosť od 09.03.1968 do30.12.1992
Zrušený 539/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.03.1968 - 30.12.1992