Zákon č. 31/1968 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii

Čiastka 10/1968
Platnosť od 09.03.1968
Účinnosť od 01.04.1968

OBSAH