Vyhláška č. 3/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc

Čiastka 1/1968
Platnosť od 11.01.1968
Účinnosť od 26.01.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku III Dohoda vstúpila v platnosť 4. Novembra 1967.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.01.1968 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

11.01.1968