Vyhláška č. 26/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch

Čiastka 9/1968
Platnosť od 05.03.1968 do02.03.2000
Účinnosť od 20.03.1968 do02.03.2000
Zrušený 382/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 ods. 1 Dohoda vstúpila v platnosť dňom podpisu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.03.1968 - 02.03.2000

Pôvodný predpis

05.03.1968