Vyhláška č. 24/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o štátnom príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 1. januári 1968

Čiastka 9/1968
Platnosť od 05.03.1968 do15.10.1968
Účinnosť od 05.03.1968 do15.10.1968
Zrušený 137/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.03.1968 - 15.10.1968

Pôvodný predpis

05.03.1968