Zákon č. 205/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 51/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1989
Zrušený 176/1989 Zb.