Vyhláška č. 201/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií

(v znení č. 159/1970 Zb.)

Čiastka 50/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1975
Zrušený 157/1975 Zb.