Vyhláška č. 194/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Strojimportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Čiastka 50/1968
Platnosť od 29.12.1968
Účinnosť od 01.01.1969

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1969 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.12.1968