Vyhláška č. 186/1968 Zb.Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení Jednotnej evidencie pracujúcich

(v znení č. 42/1973 Zb.)

Čiastka 49/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.1980
Účinnosť od 30.04.1973 do31.12.1980
Zrušený 173/1980 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.1973 - 31.12.1980 42/1973 Zb.
01.01.1970 - 29.04.1973

Pôvodný predpis

29.12.1968