Zákon č. 172/1968 Zb.Zákon o federálnych výboroch

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do21.12.1970
Účinnosť od 01.01.1969 do21.12.1970
Zrušený 125/1970 Zb.