Zákon č. 172/1968 Zb.Zákon o federálnych výboroch

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do21.12.1970
Účinnosť od 01.01.1969 do21.12.1970
Zrušený 125/1970 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1969 - 21.12.1970

Pôvodný predpis

22.12.1968